De Lieuw | Leden | Partners & Links

Partners & links

Aanvragen

 

Toekomst GLB

www.toekomstglb.nl

 

SNL regeling

www.portaalnatuurenlandschap.nl

 

Landschapbeheer Noord-Holland
www.landschapnoordholland.nl

Gemeente Texel
www.texel.nl

Texelfonds
www.texelfonds.nl

 

Faunaschade (inloggegevens nodig)

www.faunaschade.nl

 

 

Samenwerkende instanties

 

 

 

RVO

www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen

 

Stichting Dorpsherstel

www.monumentenoptexel.nl

 

Veelzijdig Boerenland
www.veelzijdigboerenland.nl

Land en tuinbouw organisatie LTO Noord
www.lto.nl

PR LTO afdeling Texel
www.texelselandbouw.nl

Agrarische jongeren Texel (vereniging)
www.ajtexel.nl

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
www.hhnk.nl

Staatsbosbeheer
www.staatsbosbeheer.nl

Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl

zoogdier vereniging
www.vzz.nl

 

Weidevogel boerderijen

www.weidevogelboerderijen.nl

Excursie boerderijen

 

 

Schapenboerderij Texel

Doolhof 4

1792 CM OUDESCHILD

Telefoon: +644926046

www.schapenboerderijtexel.nl

activiteitenboerderij Hoogezand

Zwinweg 1

1794 HJ OOSTEREND

Telefoon: 0222-310910

www.boerderijhoogezandtexel.nl

Boerderij Klein Zeeland

Stuifweg 70 Oosterend

0222 311628

www.kleinzeeland.nl