De Lieuw | Toerisme | Excursieboerderij | Schoolgroepen

Schoolgroepen

De Scholieren krijgen tijdens hun werkweek steeds meer te maken met mondiale vragenstukken over duurzaamheid en energiegebruik. Hierbij speelt de voedsel producerende landbouw maar ook de natuur beherende landbouw een belangrijke rol. Men wil weten hoe wij omgaan met het landelijk gebied en de vele natuurgebieden die Texel rijk is. De Lieuw wordt daarbij vaak benaderd voor excursies of workshops over agrarisch natuur en landschapsbeheer. Het boerenbedrijf biedt volgens ons een goede basis voor een leuke, educatieve manier van voorlichting. Hiervoor hebben we samen met Ecomare een educatief programma gemaakt. Dit programma is gericht op 8 t/m 12 jarigen.  Neem voor interesse eerst even contact op met De Lieuw.