De Lieuw

De Lieuw
De Lieuw
De Lieuw

De Lieuw De Lieuw

Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer De Lieuw is in 1998 opgericht. Het is een zelfstandige vereniging die het agrarische natuur- en landschapsbeheer op Texel ontwikkelt. In eerste instantie kende De Lieuw alleen leden uit de agrarische sector. Inmiddels werken ook diverse particuliere leden aan het natuur- en landschapsbeheer. De Lieuw is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige vereniging met talloze samenwerkingsverbanden. In 2015 is de naam veranderd in Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel.

Werkzaamheden

Agrariërs kunnen hun bedrijfsvoering meer afstemmen op de natuur. Bijvoorbeeld door het beschermen van weidevogelnesten op hun land en ervoor te zorgen dat de jonge weidevogels kunnen opgroeien. Hierdoor behoudt Texel haar populatie van bijzondere weidevogels zoals bijvoorbeeld de scholekster, veldleeuwerik en gele kwikstaart. Het ontwikkelen van een botanische grasland met bijzondere planten en kruidensoorten is een vorm van natuurbeheer waarmee zowel weidevogels als grassen en kruiden gebaat zijn. Tuunwallen en kolken (poelen), onderdeel van het bedrijf en het agrarische Texelse landschap, worden door boeren onderhouden. Via de vereniging krijgen de leden advies over het agrarisch natuur en landschapbeheer.

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie