De Lieuw

De Lieuw
Bestuur
Bestuur

Bestuur Bestuur

Bestuur

Marian Merkelbach
Particulier Natuurbeheerder op de Hoge Berg. Voorzitter van de vereniging sinds 2016. Dagelijks bestuurder.

Thea Rutten
Melkveehouder in de Eendracht. Dagelijks bestuurder en Bestuurlijk penningmeester.

Arjen Boerhorst
Schapenhouder tussen Den Burg en Den Hoorn. Schapenbedrijf met een hoge landschappelijke waarde, veel weidevogels en kamperen bij de boer. Dagelijks bestuurder en bestuurlijk secretaris.

Marc van Heerwaarden
Akkerbouwer rond De Waal. Marc houdt zich bezig met het ganzenbeheer/ganzenoverlast.

Jan van der Star
Vleesveehouder op de Hogeberg. Bedrijf beheerd veel natuurland met veel weidevogels op de Hogeberg. Eigenaar van een vispaleis en palingrokerij in Oudeschild.

Mariet Roeper
Biologische Vleesveehouderij met zorg in Natuurgebied Waalenburg. Het bedrijf van Dirk en Mariet is ingericht voor ontvangst van (educatie) groepen en is bij Boerenklasse aangesloten. Mariet is lid bestuur LTO.

Medewerkers

Siebold van Breukelen
Gebiedscoördinator Texel. Veldmedewerker voor het collectief weidevogelbeheer.

Marcel Drenth
Biologisch melkveehouder te Oudeschild. Veldwerker voor landschapselementen en boerenland-paden. Projectbegeleider van De Lieuw.

Ineke Hin
Biologisch melkveehouder te Oudeschild, waar ook secretariaat van De Lieuw is gevestigd. Secretaris en financieel medewerker De Lieuw. Projectbegeleider.

Vincent Lap
Werkzaam op een biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf in Sint Maarten. Project- en Pr-medewerker.

Organisatieopbouw bestuur ANLB De Lieuw Texel

structuurboombestuur

Medewerkers

Siebold van Breukelen
Gebiedscoördinator Texel. Veldmedewerker voor het collectief weidevogelbeheer.

Marcel Drenth
Biologisch melkveehouder te Oudeschild. Veldwerker voor landschapselementen en boerenland-paden. Projectbegeleider van De Lieuw.

Ineke Hin
Biologisch melkveehouder te Oudeschild, waar ook secretariaat van De Lieuw is gevestigd. Secretaris en financieel medewerker De Lieuw. Projectbegeleider.

Vincent Lap
Werkzaam op een biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf in Sint Maarten. Project- en Pr-medewerker. 

 

Organisatieopbouw bestuur ANLB De Lieuw Texel

structuurboombestuur

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie