De Lieuw

De Lieuw
Partners
Partners

Partners Partners

Samenwerkende instanties

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
www.rvo.nl

Stichting Dorpsherstel
www.monumentenoptexel.nl

BoerenNatuur
www.boerennatuur.nl  

Landschapbeheer Noord Holland
www.landschapnoordholland.nl 

Land en tuinbouw organisatie LTO Noord
www.lto.nl

PR LTO afdeling Texel
www.texelselandbouw.nl

Agrarische Jongeren Texel (vereniging)
www.ajtexel.nl

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
www.hhnk.nl

Staatsbosbeheer
www.staatsbosbeheer.nl

Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl

zoogdier vereniging
www.vzz.nl

Weidevogel boerderijen
www.weidevogelboerderijen.nl

Excursie boerderijen

Schapenboerderij Texel
Pontweg 77
Den Burg
www.schapenboerderijtexel.nl

Kaasboerderij Wezenspyk (schapenmuseum)
Hoornderweg 29
1791 PM Den Hoorn

Novalishoeve
www.novalishoeve.nl

Hoeve Vrij en Blij
www.hoevevrijenblij.nl

IJsboerderij Labora
www.ijsboerderijlabora.nl

Texelse paddenstoelen Maarten dijker
www.texelsepaddestoelenkwekerij.nl

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie