De Lieuw

De Lieuw
Doelstelling, statuten en privacy
Doelstelling, statuten en privacy

Doelstelling, statuten en privacy Doelstelling, statuten en privacy

In de statuten zijn de formele doelstellingen van De Lieuw vastgelegd.

Agrariƫrs op Texel zelf verantwoordelijk laten zijn voor behoud en waar mogelijk herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden op hun eiland op basis van een duurzame, economisch gezonde land- en tuinbouw.

Stimuleren dat het recreatief medegebruik van het agrarisch gebied door zowel de plaatselijke bevolking als toeristen op een geleidelijke, evenwichtige en beheerste manier gestalte krijgt.

Bekijk onze statuten. Klik hier.

ANLV De Lieuw Texel verzamelt persoonsgegevens via deelnemerscontracten, aanmeldformulieren, arbeidscontracten en bestuurslidmaatschappen. ANLV De Lieuw Texel vindt het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en houdt zich aan de privacywetgeving. In de verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

 Bekijk onze privacy verklaring. klik hier.

 

 

 

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie