De Lieuw

De Lieuw
Werkzaamheden
Werkzaamheden

Werkzaamheden Werkzaamheden

De Lieuw is een veelzijdige natuurvereniging. Ons belangrijkste doel: het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden op Texel. Als u door het boerenland loopt, ontdekt u vaak alle facetten van ons werk.

Weidevogelbeheer

We helpen en stimuleren agrariërs om veilige broed-, en voederplaatsen te creeëren voor weidevogels. Zij kunnen bijvoorbeeld later in het broedseizoen maaien om de rust te bewaren tijdens het broeden. Voor het veilig grootbrengen van de jonge weidevogels sluit De Lieuw met de agrariërs beheerpakketten af, waardoor voldoende voeder- en schuilmogelijkheden op het land aanwezig blijven. De agrariërs ontvangen een afgesproken bedrag ter compensatie.

Flora en fauna

Op het eiland vind je bijzondere plantensoorten, insecten en zoogdieren. Wij helpen ze een handje door een gezonde leefomgeving te stimuleren. Mooi voorbeeld zijn de akkerranden. Als agrariërs die inzaaien, ontstaat er een bloemrijke rand, waar vlinders en kleine insecten zich prima thuisvoelen.

Landschapselementen

Het Texelse landschap is zo kenmerkend dankzij bijzondere landschapselementen. Denk maar aan de schapenboeten, die je her en der in het land ziet liggen. In deze schuurtjes stonden werktuigen en hooi van de schapenhouders opgeslagen. Ze liggen altijd met hun 'kont' naar het zuidwesten, zodat je lekker uit de wind kon werken (want op Texel waait meestal een zuidwesten wind). Ook de tuunwallen, de graszoden wallen die de grenzen van het weiland afbakenen, zie je voornamelijk op Texel. Wij maken ons hard voor deze traditionele elementen, zodat ze ook in de toekomst het beeld van het eiland blijven bepalen.

Cultuurhistorie

In de contouren én het landschap van Texel liggen verhalen verscholen. Wij brengen ze graag tot leven. Bij Den Hoorn hebben we een historische havensluis herbouwd. Het markeert de belangrijke handelplaats van het historische dorpje, dat vroeger een stuk zuidelijker lag. Op het wandelpad rond De Waal ontdek je de legende van aardmannetjes 'De Sommeltjes'. De cultuurhistorie is voor ons een belangrijke pijler; het geeft het Texelse landschap nog meer toeristische waarde. 

 

 

 

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie