De Lieuw

De Lieuw
Kleinschalige landverkaveling
Kleinschalige landverkaveling

Kleinschalige landverkaveling Kleinschalige landverkaveling

Op het 'oude land' kronkelen kleine buurtweggetjes langs boerderijen en buurtschappen. Een stelsel van sloten en kleine ceentjes (smalle slootjes) lopen af op een – uit later stadia gerealiseerde – brede tochtsloot (afvoerkanaal).

Weidevogels

Boeren op het 'oude land' hadden gemengde bedrijven met akkerbouw en (weide)grasland. Hierdoor zijn de landerijen klein en hebben zij een wisselende vochthuishouding. Dit landschap is zeer aantrekkelijk voor weidevogels, zoals de scholekster en grutto. Voedsel zit voornamelijk in de vochtige grond en op de (weide)graslanden. Steeds meer landerijen worden samengevoegd (herverkaveld) en verhoogd of gedraineerd. Kortom een proces dat voor de landbouwsector nodig is, maar voor de weidevogels desastreus.

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie