De Lieuw

De Lieuw
Kreken
Kreken

Kreken Kreken

Begin 17e eeuw kende Texel nog geen polders. Het 'oude land' van Texel strekte zich uit van Den Hoorn tot Oost. Het gebied tussen het 'oude land' en het eiland Eijerland bestond uit zee en kwelderlandschap, met enkele stuifduinen.

Polder Eijerland

Het kweldergebied was slecht bereikbaar, doorkliefd met diepe geulen en kreken. Halverwege de 17e eeuw stonden er toch 3 boerderijen en enkele herdershutten. Naast de schapenhouderij verdienden bewoners geld met het rapen van meeuweneieren en de konijnenvangst. In diezelfde tijd is dit gebied verder ingepolderd en ontstond polder Eijerland. Zowel schapen houden als eieren rapen wordt door de boeren in polder Eijerland niet meer gedaan. Op de grote rechte landerijen staan nu gewassen als pootaardappelen, graan en bieten. Tussen de landerijen zijn nog wel kreken van voor de inpoldering te vinden. Ook maakte de Rogsloot hier ooit deel van uit.

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie