De Lieuw

De Lieuw

Plasdras

De Lieuw heeft goedkeuring ontvangen voor het project ‘niet productieve investeringen’ (NPI). In het kader van dit project worden er tussen Den Hoorn en Den Burg diverse maatregelen genomen met als doel de gruttostand te behouden en te vergroten.

Het project omvat onder andere het plaatsen van stuwen voor het verhogen van de slootwaterstand in het voorjaar, het graven van natuurvriendelijke oevers voor het bereikbaar maken van het slootwater voor de jonge pullen en het graven van greppels en waterbassins voor het vernatten van het van het grasland in het voorjaar. Het project wordt naar verwachting in augustus 2021 gestart.

Op deze pagina worden de updates bijgehouden

Foto: de polder Buutendiek gezien vanaf de Havensluis nabij Den Hoorn

Butendiek_klein_formaat.jpg

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie