De Lieuw

De Lieuw
Tuunwallen
Tuunwallen

Tuunwallen Tuunwallen

Voor 1560 werd op Texel 'overal weide' toegepast. Negen maanden van het jaar (september tot mei) kon elke Texelaar vee beweiden op het hele eiland. Rond 1640 mocht dit alleen nog maar op gemeentegrond. Vanaf 1652 zijn dus perceelscheidingen ontstaan. Vanwege het aanwezige duingebied en gebrek aan hout was het voor de eilanders niet mogelijk om sloten te graven of rasters te zetten. Zij bedachten een andere vorm van perceelscheiding: de tuunwal.

Werkwijze

De tuunwal is niets anders dan een graszoden wal. Uit naastliggende percelen werden graszoden gestoken en op een speciale methode gestapeld. Vervolgens vulde men deze zoden verder op met grond (zand). Dit was een arbeidsintensieve bezigheid. Tegenwoordig maken we gebruik van moderne kraanmachine om het werk makkelijker te maken. Het type tuunwal dat werd neergezet, was afhankelijk van de grondsoort en geschikte graszoden. Ooit heeft er meer dan 350 kilometer tuunwal gestaan. Niet alleen op het oude land, maar ook in de duinen en langs de duinranden van Den Hoorn en De Cocksdorp.

Natuurwaarde

Tuunwallen hebben een hoge natuurwaarde door hun eigen karakteristieke plantengroei en waterhuishouding. Tuunwallen met de hoogste natuurwaarde staan in voedselarme gebieden. Engels gras, Grasklokje, Zandblauwtje, Geel walstro en Muizenoor zijn plantensoorten die er veel op voorkomen De natuurwaarde is afhankelijk van ouderdom (oude tuunwallen kennen meer plantensoorten), de herkomst van de zoden (zoden uit bemeste voedselrijke bodem geven meer algemene grassoorten) en de wijze van onderhoud.

Ontwikkelen

Door teveel voedselaanbod via regen en te weinig begrazing overwoekeren de tuunwallen snel met eenzijdige grassen (verruiging) waardoor de (natuur)waarde van de tuunwallen daalt. De Lieuw zet zich daarom in voor het herstellen en op juiste manier onderhouden van de Texelse tuunwal. Hierbij spelen de boeren een grote rol. Door begrazing met schapen of de verruiging op een andere manier afvoeren, verschraalt de tuunwal en krijgen specifieke 'tuunwal-plantensoorten' de ruimte om zich te ontwikkelen. Een mooie kolk is het visitekaartje voor een natuurvriendelijke agrarische bedrijf.

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie