De Lieuw

De Lieuw

Aanvraag voor tuunwal herstel

Naast het regelen van de vergoedingen voor het onderhoud van de tuunwallen organiseert De Lieuw ook de restauratie hiervan. Heeft u, of weet u, een tuunwal waar groot onderhoud aan nodig is? Neem dan contact op met De Lieuw. Dit kan via  of het telefoonnummer (0222) 314 072. Het restaureren van tuunwallen kent een eigen bijdrage van 10%. Heeft u een tuunwal grenzend met buren (m.u.v. de gemeente Texel), dan is de eigen bijdrage slechts 5% per deelnemer. 

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie