De Lieuw

De Lieuw

Kringlooplandbouw

De bijeenkomst in het najaar, gericht op een meer kringlooplandbouwgericht veerantsoen is als gevolg van de aangescherpte Coronamaatregelen niet doorgegaan. Als alternatief wordt er vanuit Boerenverstand een video gemaakt van deze bijeenkomst (zie onder).

Heeft u zelf interesse in een krachtvoer vervangende teelt voor uw vee, of wilt u zelf graag experimenteren met een krachtvoer vervangende teelt? Neem dan contact op met Siem Vlaanderen van Boerenverstand of met een van de medewerkers van De Lieuw. Waar mogelijk kunnen wij met u meedenken over de experimenten en ondersteunen met een bijbehorend beheerpakket.

Voor meer algemene kennis over kringlooplandbouw wordt u doorverwezen naar een speciaal hiervoor opgezette website van de WUR Wageningen: https://kringlooplandbouw.wur.nl/kringlooplandbouw/kringlooplandbouw/

Video's

Er worden vier video's gepresenteerd over de verschillende facetten van kringlooplandbouw op Texel. Hieronder staan de gepubliceerde video's.

Video 1) Een kijkje in de Texelse bodem. Klik hier voor de video.

Video 2) Het winterrantsoen. Klik hier voor de video.

Video 3) Najaarsgras en samenwerking maken het verschil. Klik hier voor de video.

Video 4) De kracht van eiwit van eigen land. Klik hier voor de video.

Vergoedingen

Doel vanuit De Lieuw met dit project is het vergroten van de biodiversiteit, onder andere door gewasdiversificatie met als gevolg variatie in het landschap Behalve het standaard bouwplan van graan, maïs, aardappelen en tarwe kunnen met het project teelten zoals haver, luzerne, voederbieten en veldbonen worden verbouwd. Eigen inbreng voor andere niet-conventionele teelten wordt gewaardeerd.

De vergoeding is €350 per hectare alternatief gewas. Dit kan aan worden gevuld tot een bedrag van €500 wanneer de stoppel op het land blijft staan tot ten minst 1 maart 2021. Het is een nieuw beheerpakket waar veel interesse naar is. Momenteel zitten we nu al op 33 hectare, maar er is ruimte voor meer hectares. Neem voor meer informatie contact op met Siebold van Breukelen of een van de andere medewerkers van De Lieuw.

 20201215_131208_1.jpg

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie