De Lieuw

De Lieuw

Kolken en natuurvriendelijke oevers

Als een kolk of natuurvriendelijke oever gemaaid of geschoond wordt, moet dit binnen 14 dagen worden gemeld. De vergoeding is namelijk mede gebaseerd op de kosten voor het schonen. Voor kolken geldt dat er jaarlijks minimaal 75% van de kolk geschoond moet worden en dat dit plaatsvindt tussen 1 september en 15 oktober. De jaarlijkse verplichting om te schonen was in de oude ROL/RAL regeling geen verplichting en dat is hier en daar ook te zien. Na 15 oktober gaan we het schonen van kolken controleren. Voor natuurvriendelijke oevers geldt dat deze minimaal 1 keer per 2 jaar gemaaid worden en maximaal 1 keer per jaar en dat het maaisel wordt verwijderd.

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie