De Lieuw

De Lieuw

ANLB

In principe kan iedere agrariër op Texel meedoen aan het collectief weidevogelbeheer. Samen met de gebiedscoördinator weidevogelbeheer wordt uw bedrijf besproken waarbij vraag en aanbod wordt afgestemd. De gebiedscoördinator zal de vraag beoordelen aan de hand van het beheerplan. Al dan niet kan dit resulteren aan deelname in het collectief weidevogelbeheer of Texels beheer.

 

Data:

 

  • febr t/m sept - doorgeven strooien ruige mest buiten de rustperiode maar binnen 14 dagen na strooien.
  • September - zitdagen waarbij elke deelnemer langskomt om het vervolgbeheer af te sluiten.
  • December - gebiedscoördinator gaat definitief het beheer voor komende jaar indienen.
  • maart t/m mei - broedperiode waarbij zwaar beheer kan worden aangepast.

 

Bijlagen:

Model beheercontract met voorwaarden ANLB: klik hier

Toelichting beheercontracten: klik hier

Pakketmogelijkheden: klik hier

Kwaliteitshandboek: klik hier (met oa: opstellen beheerstrategie, contracten, controle, sancties, klachten en geschillen)

Validatiecodes (indien er iets niet goed is): klik hier

 

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie