De Lieuw

De Lieuw

Texels beheer

 Vanuit de ANLB regeling is weidevogelbeheer op het Texelse agrarische land mogelijk mits mits ze broeden in de leefgebieden voor weidevogels die in de natuurbeheersplan staan. Soms kloppen de leefgebieden niet (houden de weidevogels zich niet aan de criteria!). Ook hebben we een aantal mogelijkheden van beheer die genomen kunnen worden om het broedsucces te  verhogen die niet in de ANLB beheerpakketlijst is opgenomen. Voor deze twee situaties is extra geld voor het Texelse weidevogelbeheer door de Gemeente Texel beschikbaar gesteld. Dit is dus  een aanvulling op de ANLB en maatwerk voor het Texelse weidevogelbeheer. Daarnaast kunnen we de bloemenranden langs akkerland percelen hiervan betalen. 

Omdat zowel binnen als buiten het weidevogelleefgebied aangevraagd kan worden is vooraf een beoordeling van de gebiedscoördinator nodig voordat de goedkeuring verleend kan worden.

 

Data

 

  • febr t/m sept - doorgeven strooien ruige mest buiten de rustperiode maar binnen 14 dagen na strooien. 
  • maart - Inzaaien en ophalen zaaizaad akkerranden
  • September - zitdagen waarbij de deelnemers langskomen en vervolgbeheer afsluiten.
  • December - ondertekenen jaarlijks contract. en uitbetalen gevoerd beheer.

 

Bijlagen

 

pakketmogelijkheden: Texels weidevogelbeheer

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie