De Lieuw

De Lieuw
Tuunwalbeheer
Tuunwalbeheer

Tuunwalbeheer Tuunwalbeheer

Op Texel bestaat tuunwalbeheer, een regeling voor de tuinwallen op Texel die niet op gronden van Staatsbosheer staan. Daarbij is geld beschikbaar is voor het onderhoud van deze tuunwallen.

Beheerders

Het onderhoud – ook wel beheer genoemd – wordt uitgevoerd door zowel eigenaren als pachters/huurders van tuunwallen en kolken. De beheersvergoeding wordt jaarlijks uitbetaald, mits de beheersmaatregelen voldoende zijn uitgevoerd. De beheersmaatregelen komen in een overeenkomst tussen De Lieuw en de eigenaar/pachter/huurder. Ze zijn zes jaar geldig. Indien voldoende budget is, worden de overeenkomsten weer zes jaar verlengd.

Natuurwaarde

Tuunwallen hebben een hoge natuurwaarde door hun eigen karakteristieke plantengroei en waterhuishouding. Tuunwallen met de hoogste natuurwaarde staan in voedselarme gebieden. Engels gras, Grasklokje, Zandblauwtje, Geel walstro en Muizenoor zijn plantensoorten die er veel op voorkomen De natuurwaarde is afhankelijk van ouderdom (oude tuunwallen kennen meer plantensoorten), de herkomst van de zoden (zoden uit bemeste voedselrijke bodem geven meer algemene grassoorten) en de wijze van onderhoud. Naast het repareren van de tuunwal is maaien van de tuunwal ook belangrijk, indien ze niet begraast worden.

Vergoeding

Mogen alle tuunwallen in de regeling opgenomen worden? Tuunwallen stonden voornamelijk op het 'oude land' van Texel, inclusief Kogerveld en langs de binnenduinrand. Deze tuunwallen en degenen die op de stafkaart staan, komen mogelijk in aanmerking voor een beheersvergoeding. Neem contact op met De Lieuw. Wij helpen u graag verder met de aanvraag.

Zie ook algemene informatie over tuunwallen, kolken of schapenboeten.

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie