De Lieuw

De Lieuw
Den Hoorn
Den Hoorn

Den Hoorn Den Hoorn

Locatie: Den Hoorn Afstand: 5-8 km

In 2016 zijn nieuwe wandelroutes aangelegd rondom het dorp. De routes starten allemaal op het dorpsplein bij Spar Goënga. Daar vind je ook een grote overzichtskaart van alle routes.

Elke wandeling vertelt een verhaal over het dorp, de bewoners en hun geschiedenis en over het landschap en de natuur in het bijzondere zuiden van Texel. Op deze routekaart staan alle routes, inclusief verbindingen met bestaande andere wandelroutes.

bol.com | Verboden voor honden bord, aluminium, 200 mm

Route Wambinghe, ± 7 km

Deze route noordwaarts van het dorp volgt het gebied van de vroegere zeegeul inham van Ente, de voormalige beek Kerke Ee en het dorpje Wambinghe, dat ontstond in 100 na Chr. en rond 1650 weer van de kaart verdween. Een klein deel van de route is in het broedseizoen gesloten. De route komt ook langs de schapenboet van Lap, die je van binnen kunt bezichtigen en die als informatie- en rustpunt is ingericht.

Route Skeep en Lantskap, ± 8,5 km

Deze route ten oosten van het dorp volgt het spoor van oude dijken, dijkjes en dijkdoorbraken. Je loopt langs de rand van de Prins Hendrikpolder, die in 1849 werd ingepolderd, over de dijk en via een trekpontje naar kaasboerderij Wezenspyk en – als je nog niet wandelmoe bent – door naar schapenboerderij Texel, waar ‘lammetjes knuffelen’ een van de attracties is. Terug kom je langs bezoekboerderij Novalishoeve.

Route Polderpad, ± 5,5 km

Voor deze wandeling vertrek je vanaf het pleintje bij de Spar via Diek in oostelijke richting. Je passeert bezoekboerderij Novalishoeve, loopt via het kronkelige weggetje De Grie naar de oude dijk en langs de herstelde havensluis en de voormalige haven. Je passeert de Rommelwèèl en het voormalige dorpje Den Horn (met één o), dat in 1398 door Friese zeerovers werd verwoest, waarna iets noordelijker het huidige Den Hoorn ontstond. Via de Mokweg loop je weer terug naar het dorp.

Route Neeltjesnol, ± 6 km

Dit wandelpad voert vanuit het dorp in zuidwaartse richting, door de duinen en langs camping Loodsmansduin naar de Mokbaai. Vanaf Neeltjesnol (nol = duin) heb je prachtig zicht op de vogelrijke Mokbaai. Over het ontstaan van de naam Neeltjesnol doen verschillende verhalen de ronde. Was Neeltje een van de vrouwen die op het hoge duin op de uitkijk stond, wachtend op de terugkomst van haar zeevarende man of zoon? En gaf zij haar naam om de een of andere reden aan dit duin? Er gaat een mooi, maar onwaarschijnlijk verhaal over een Texelse boer die wilde dat zijn dochter trouwde met een rijke boerenzoon. Zij had een andere man op het oog en weigerde koppig. Haar oude vader, onwrikbaar als Neeltje zelf, bracht haar op een kwade avond naar de heks, die woonde in een zandheuvel. Hij liet Neeltje in de duinen achter en niemand hoorde ooit nog iets van haar. De zandheuvel zou sindsdien Neeltjes Nol heten! Via het boerenland ten zuiden van Den Hoorn loop je weer terug naar het dorp.

Informatie

Op de verschillende routes vind je onderweg borden met informatie. Sommige delen van de wandelingen zijn tijdens het broedseizoen afgesloten. Op die plekken word je omgeleid. De vier wandelpaden zijn tot stand gekomen met dank aan het Waddenfonds, Provincie Noord-Holland en Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT). Meer informatie over het dorpsontwikkelingsplan Loodsen door het landschap vind je op www.texeldenhoorn.nl.

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie