De Lieuw

De Lieuw
Vogelakkers

Vogelakkers Vogelakkers

Op Texel zijn ongeveer 100 agrariërs en particulieren die vanaf 2016 deelnemen aan het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer. Het beheer richt zich vooral op weidevogels maar ook voor andere vogelsoorten en vlinders worden beheermaatregelen genomen.

Eén van de beheermaatregelen is de vogelakker. Vooruitlopend op het nieuwe stelsel is afgelopen jaar een vogelakker van 5 ha aangelegd in de Prins Hendrik polder. De vogelakker maakt onderdeel uit van een project dat begeleid wordt door Werkgroep Grauwe Kiekendief en Vogelbescherming Nederland. De vogelakkers in Waalenburg van Natuurmonumenten maken ook onderdeel uit van dit project.

Een vogelakker bestaat uit een eiwitgewas, in dit geval luzerne en klaver, dat afgewisseld wordt met stroken met bloemen en granen. Het eiwitgewas wordt normaal geoogst en is prima voer voor de melkveehouderij. De stroken met bloemen en granen blijven op het land staan. Afgelopen zomer is al gezien dat in de vogelakker veel veldleeuweriken voorkomen. Regelmatig zijn er roofvogels te zien die aangetrokken worden door muizen in de vogelakker. Er waren deze zomer opvallend veel vlinders aanwezig waaronder oranje luzerne vlinders.

@ Agrarische natuurvereniging De Lieuw | EN/OF ontwerp & communicatie