Skip to main content

Lerend Netwerk Texel

op Texel

Wat is een lerend netwerk?

Home / Natuur & Landschap / Lerend Netwerk Texel

In dit lerende netwerk staat duurzame landbouw en natuur, in een toekomstbestendig Texels landschap centraal. We werken aan praktijkoplossingen voor natuur inclusieve landbouw met boeren, natuurbeheerders en anderen. De ambitie is om met een steeds groter groeiend lerend netwerk van boeren, burgers, natuurorganisaties en ondernemers kennis op te doen en uit te wisselen over verschillende onderwerpen. Daarin leren we vooral door te doen.

Het lerend netwerk Texel kan zich vele kanten op ontwikkelen, maar we beginnen bij de bodem. Een gezonde bodem is de basis voor ieder agrarisch bedrijf en kan ook bijdragen aan meer droogteresistentie, meer bovengrondse én ondergrondse biodiversiteit. Het project duurt ten minste drie jaar. Er zullen regelmatig excursies, veldbezoeken en thema-avonden worden georganiseerd over bodem- gerelateerde onderwerpen. Daar kunnen ook weer nieuwe ideeën uit ontstaan waarmee we in het lerend netwerk met experimenten mee aan de slag kunnen!

De bodemcursus

Eind januari vond de 2-daagse cursus voor het lerend netwerk plaats. Er was een goede opkomst met circa 25, voornamelijk jonge, boeren. René Jochems gaf hier een presentatie waarbij de eerste dag ingegaan werd op de werking van de bodem en de activiteiten die hierin plaatsvinden. De tweede dag werd de uitleg praktischer en eindigde de dag met het graven van een profielkuil op een grasperceel.

Voor het vervolg (grondmonsters steken, bodemanalyses en een advies van een bodemcoach) hadden bijna alle aanwezige boeren zich opgegeven. In totaal zijn er 23 boeren en partijen die voor het vervolg grond- of compostmonsters op hun eigen perceel hebben laten steken.

Bodemadviezen

Na het ontvangen van de bodemuitslag hebben de deelnemers online uitleg gekregen hoe zij de uitslagen moeten lezen. Opvallend is dat het gehalte ijzer en natrium op het hele eiland vrij hoog is, wat volgens Joost van der Kroon (bodemspecialist) voornamelijk te maken heeft met het feit dat we vlakbij de kust zitten. Daarentegen waren de gehaltes van micronutriënten bij iedereen lager dan aanbevolen, wat te maken heeft met het feit dat er de afgelopen decennia de bemesting voornamelijk gericht was op stikstof, fosfaat en kalium en niet op bijvoorbeeld Magnesium en Zwavel.

De bloembollentelers en akkerbouwers hebben al een bodemcoach op bezoek gekregen in de vorm van John Huiberts (biologisch bloembollenteler in Sint-Maartensvlotbrug) en de reacties waren erg hoopgevend. Duidelijk was wel dat veel deelnemers gewoonweg kennis misten om het bodemleven beter te begrijpen en het advies dan ook met beide handen aan willen grijpen om de bedrijfsvoering te verbeteren.

De deelnemende veehouders ontvangen binnenkort een bodemcoach op hun bedrijf. Hier wordt alvorens contact met hen opgenomen. Het vervolg na de adviesgesprekken is dat de bedrijven actief gaan experimenten met de toediening van bepaalde nutriënten, stimulansen of inzet van (nieuwe) bewerkingsmachines. Speciale 'guts' waarmee een onverstoord bodemmonster kan worden genomen om de opbouw van de bodem aan landoppervlakte te kunnen beoordelen.

Artikel Natuureiland Texel

In het magazine Natuureiland Texel, een uitgave van Nationaal Park Duinen van Texel, staat een artikel over het Lerend Netwerk door Natuurmonumenten. Klik op de afbeelding om het te kunnen lezen.

Chroma-bijeenkomst terugkijken?

Een aantal boeren hebben een Chroma-analyse laten maken van hun bodem of compost. Tijdens een online bijeenkomst heeft René Jochems uitleg gegeven hoe deze gelezen dient te worden. Wil je deze terugkijken? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en je ontvangt een link om de opname te downloaden en terug te kijken. 

Bodem C-tool

Op 8 Juni heeft Bram van Groningen met een studiegenoot een presentatie gegeven over de Bodem C-tool. Dit werd voorafgegaan met een uitleg over wat organische stof doet, hoe het wordt opgebouwd en op welke wijze het afbreekt.

De Bodem C-tool geeft op een eenvoudige manier inzicht in de organische stofbalans, en een duidelijk beeld welke maatregelen bijdragen aan het verhogen van het organische stofgehalte, zoals het verhakselen van stro, de teelt van groenbemesters en het aanvoeren van drijfmest.

Wil je de presentatie van Bram en Julian terugkijken? Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en je ontvangt een link om de opname te downloaden en terug te kijken. 

Klik hier voor de PowerPoint van de presentatie

Klik hier voor de website van Farmmaps

Klik hier voor de online handleiding

Klik hier voor een online instructievideo

Bijeenkomst natuurpercelen

Op 12 juni hebben de pachters van natuurpercelen van Natuurmonumenten de bodems van hun natuurpercelen bekeken samen met bodemadviseur Joost van der Kroon. Aan de hand van de gegraven profielkuil kon Joost al aangeven wat het probleem van het perceel was (te weinig voeding, verzuurde grond of verdichtte onderlagen) en wat er geadviseerd wordt om hieraan te gaan doen. Het was een uiterst leerzame dag voor de deelnemende pachters en in samenwerking met Natuurmonumenten is hier een daadwerkelijk vervolg aan gegeven door middel van het bekalken van de percelen met traag werkende zeeschelpenkalk.

Wil je weten welk grondsoort jij hebt, of hoe de bodemsoorten op Texel of Nederland in elkaar steken, klik dan op deze link. Klik je op het gebied en vervolgens het i symbool dan zie je specifiek de grondsoort. Kom je er niet uit? Je kan altijd om hulp vragen aan Siem of Vincent.

Kruidenrijk grasland

Op 8 augustus is er een door Mulder Agro een lezing gehouden over kruidenrijk grasland, gecombineerd met het bezoek van een ingezaaid perceel kruidenrijk grasland van Labora.

Proefopzet bodempilot

Vanaf eind augustus zijn veel behandelingen uitgevoerd aan de bodem die in het bodemrapport zijn geadviseerd. Om de effecten van de behandelingen op de bodem te kunnen meten wordt op sommige bedrijven voor het uitrijden van bijvoorbeeld vaste mest een zeil gespannen. Dit deel blijft onbehandeld en dient na drie jaar behandelen als referentieperceel. 

Copyright www.delieuw.nl

Web+Design door WEBJONGENS