Skip to main content

Lerend Netwerk Texel

op Texel

Wat is een lerend netwerk?

Home / Natuur & Landschap / Lerend Netwerk Texel

In 2023 is het 3-jarige project 'Lerend Netwerk Texel - Landbouw en Natuur' van start gegaan. Het is een samenwerkingsproject tussen Stichting Wij.Land, Natuurmonumenten, Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel en Nationaal Park Duinen van Texel. Het project wordt mede gefinancierd door provincie Noord-Holland. In dit lerende netwerk staat duurzame landbouw en natuur in een toekomstbestendig Texels landschap centraal. We werken aan praktijkoplossingen voor natuur inclusieve landbouw met boeren, natuurbeheerders en andere betrokkenen.

De ambitie is om met een steeds groter groeiend lerend netwerk van boeren, burgers, natuurorganisaties en ondernemers kennis op te doen en uit te wisselen over verschillende onderwerpen. Daarin leren we vooral door te doen.

Het lerend netwerk Texel kan zich vele kanten op ontwikkelen, te beginnen bij de bodem. Een gezonde bodem is de basis voor ieder agrarisch bedrijf en kan ook bijdragen aan meer droogteresistentie, meer bovengrondse én ondergrondse biodiversiteit. Het project duurt ten minste drie jaar. Er worden regelmatig excursies, veldbezoeken en thema-avonden georganiseerd over bodem- gerelateerde onderwerpen. Daar kunnen ook weer nieuwe ideeën uit ontstaan waarmee we in het lerend netwerk door experimenten aan de slag kunnen gaan!

Voor het vervolg van het Lerend Netwerk Texel is een vervolgfinanciering aangevraagd. Het streven is om in najaar 2024 met een nieuwe groep te starten en de groep langjarig in stand te houden.

Eten van eigen eiland

Dirk van der Beek heeft onderzoek gedaan naar 'eten van eigen eiland'. Je gaat de boer & het landschap sterker waarderen als je elke dag ervaart dat ze voor gezond en lekker eten zorgen. Dus hoe mooi zou het zijn als meer dan 50% van alles wat op Texel wordt gegeten (door bewoner & gast) van eigen eiland komt en natuurinclusief wordt geproduceerd. 

Hiervoor zijn vijf scenario's onderzocht waarbij deze met elkaar werden vergeleken op het vlak van landgebruik, economie, natuur, klimaat, kringlopen en gezond & sociaal. Zie de subpagina ‘experimenten’ voor de uitwerking hiervan.

Activiteiten

 • Op november 2022 was de aftrap van het Lerend Netwerk Texel met een informatieavond.

 • In januari 2023 vond de 2-daagse bodemcursus plaats

 • De bodemmonsters van de deelnemende bedrijven werden in februari gestoken

 • De uitslag van de bodemmonsters kwam in maart en werd in de opvolgende maand online toegelicht

 • In april hebben de deelnemende bedrijven een bodemcoach op bezoek gehad

 • In mei ontvingen de deelnemers het adviesrapport voor hun bodempilot

 • In augustus vond de excursie kruidenrijk grasland plaats

 • De uit de bodempilot geadviseerde bodemmaterialen worden in september toegediend

 • In oktober vond de excursie naar John Huiberts plaats

 • De terugkomdag met een terugblik naar afgelopen jaar werd in december georganiseerd

 • Reflectie en vooruitkijken in studiegroep in april

In de media: artikel Natuureiland Texel (2022)

In het magazine Natuureiland Texel, een uitgave van Nationaal Park Duinen van Texel, staat een artikel over het Lerend Netwerk door Natuurmonumenten.

Over waarom Natuurmonumenten meedoet aan het project van het Lerend Netwerk en het gerichte lesprogramma 'Van pachter naar partner'.

Klik op de afbeelding om het te kunnen lezen.

Mycorrhiza project (2023)

Op 12 april 2023 heeft Jan Buijs, initiatiefnemer van het mycorrhiza-project, een interview afgegeven in het Noordhollands Dagblad regio Noordkop. Hierin wordt uitgelegd waarom de schimmels essentieel zijn voor een goede bodem, hoe het effect merkbaar is en hoe de proef wordt opgezet.

Klik op de afbeelding om het te kunnen lezen.

Artikel Natuureiland Texel (2024)

In het magazine Natuureiland Texel, een uitgave van Nationaal Park Duinen van Texel, staat een artikel over het Lerend Netwerk door Natuurmonumenten. 

Over de perspectieven op het project vanuit de verschillende organisaties en een aantal voorbeelden van waarmee we bezig zijn.

Klik op de afbeelding om het te kunnen lezen.

Partners en financiers

Copyright www.delieuw.nl

Web+Design door WEBJONGENS