Skip to main content

Experimenten

op Texel

De experimenten

Home / Natuur & Landschap / Experimenten

Gedurende het traject van het lerend netwerk worden er experimenten uitgevoerd op verschillende vlakken, afhankelijk van de behoefte vanuit de groep. Hieronder worden de lopende en afgeronde experimenten omschreven. 

Texelse schapenbrokken (lopend project)

In samenwerking met diervoederproducent Koenis Opmeer is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van de verwerking van Texelse groene erwten in de schapenbrokken.

Gedesoriënteerde luizen in pootaardappelen (afgerond)

Bij deze proef is er gemeten hoeveel luizen er voorkwamen in een perceel waar stro was gestrooid tussen de aardappelruggen tegenover een perceel waar geen stro was gestrooid. Luizen kunnen een virus met zich meedragen en kunnen hiermee een pootaardappel besmetten, waarna het risico voor de teler is dat de partij naar een lagere kwaliteitsklasse wordt teruggekeurd of zelfs kan worden afgekeurd.

Klik hier voor meer informatie en de meetgegevens.

Eten van Eigen Eiland (vervolgfase)

Je gaat de boer & het landschap sterker waarderen als je elke dag ervaart dat ze voor gezond en lekker eten zorgen. Dus hoe mooi zou het zijn als meer dan 50% van alles wat op Texel wordt gegeten (door bewoner & gast) van eigen eiland komt en natuurinclusief wordt geproduceerd. 

Vanuit bovenstaand perspectief heeft het Nationaal Park Duinen van Texel aan Wageningen Universiteit & Research gevraagd om samen met een groep Texelaars onderzoek te doen hoe een korte voedselketen het eiland ecologisch, economisch en sociaal verder kan helpen. De groep heeft 5 redelijk extreme scenario's verkent om van te leren:

  • wat gaat er veranderen aan het landgebruik;
  • hoe veranderen de kasstromen als je lokaal gaat produceren;
  • wat zijn de kwetsbaarheden in de keten;
  • wat is de impact van verandering op de kwaliteit van natuur & landschap (water, biodiversiteit)
  • wat is de economische impact op de eilandeconomie;
  • hoe veranderen de mineralenstromen als je maximaal inzet op circulariteit;
  • etc.

De conclusies zijn op zichzelf niet spectaculair: als je zwaar inzet op extensivering en biodiversiteit dan komt er druk op de economische haalbaarheid, als je zwaar inzet op het economische, dan verandert er weinig aan de kwaliteit van het landschap en de natuur. De winst is vooral dat we met vertegenwoordigers vanuit landbouw, natuur, horeca, retail, gezondheid en gemeente het onderzoek samen hebben gedaan. En samen de conclusies getrokken.

 

De volgende stap is dat op basis van de inzichten er een aantal concrete initiatieven worden gestart. Onder aanvoering van Niels Kossen van Bakker Timmer wordt er gewerkt aan een Texels Graancollectief waar Boer, Bakker en Burger gaan samenwerken om brood te bakken van lokaal geteeld en gemalen graan. Drie deelnemers van het Lerend Netwerk zijn hierbij betrokken. Daarnaast wordt gekeken hoe het Lerend Netwerk en de Coöperatie Texel Samen Sterk kunnen samenwerken om meer lokaal gezond voedsel beschikbaar te krijgen.

Voor meer informatie kun je terecht bij Dirk van der Beek (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Mycorrhiza (meerjarig project)

Op Texel startte in 2023 het pilotproject 'Klimaatbestendige kringlooplandbouw met mycorrhiza'. Mycorrhiza zijn bodemschimmels die een krachtige samenwerking aangaan met de wortels van planten en bomen. De planten voorzien de schimmels van suikers, de schimmels op hun beurt helpen de wortels onder meer bij het opnemen van voedingsstoffen en vocht; zeer relevant in deze tijd van toenemende droogte.

De kernvraag voor deze praktijkproef is: zijn gewassen met een goede mycorrhizabezetting beter in staat 'op eigen kracht' droogteperiodes te doorstaan en daarbij ook beter opgewassen tegen verziltingseffecten?

Meer informatie op www.de-kracht-van-mycorrhiza.nl.

Camera onder de grond (lopend project)

Op het bijgevoegde filmpje zie je één van de experimenten waarbij een camera onder de grond is aangebracht in een verhakseld gewas. Te zien is hoe wormen het gewas verteren gedurende een time-lapse waarbij ieder kwartier een foto is gemaakt gedurende 21 dagen.

 Bij het in beeld brengen wordt er ieder tijdsvak, bijvoorbeeld 10 minuten, een foto gemaakt (met flits). Vervolgens worden deze beelden (soms een aaneenkoppeling van maanden) heel snel achter elkaar afgespeeld waardoor er een soort film wordt afgespeeld. Op deze manier kun je de ontwikkelingen in de bodem goed volgen zonder dat het langdradig wordt. Denk hierbij aan het voorbij zien komen van een worm en wat er vervolgens in deze wormengang gebeurt. Maar ook de ontwikkeling van planten

Eerst is er alleen een penwortel te zien die naar beneden kruipt, vervolgens schieten links en rechts de haarwortels eruit. Een zeer boeiende presentatie van het grotendeels onbekende.

Klik op de video om deze af te spelen.

Copyright www.delieuw.nl

Web+Design door WEBJONGENS