Skip to main content

Over

De Lieuw

Boer en burger initiatief

Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel is een collectief van 250 boeren en burgers. Wij zetten ons in voor weidevogels, natuur en landschap in het agrarisch gebied op Texel dat ruim 8.000 hectare beslaat. De vereniging wordt aangestuurd door een bestuur vanuit de leden en wordt ondersteund door een professioneel team. De verantwoording wordt afgelegd aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering en door hen goedgekeurd. 

Algemeen Bestuur De Lieuw

Paul Rutten

 • Voorzitter
 • Aansturing werkorganisatie
 • Audit ANLb
 • Sancties / geschillen

Menno Timmer

 • Secretaris
 • Lerend Netwerk Texel
 • Natuur inclusieve landbouw

John van Schaik

 • Penningmeester

Mariët Roeper

 • Organisatie ontwikkeling
 • Projectplanner
 • PR

Bart de Lugt

 • ANLb
 • Tuinwallen
 • Projectuitvoering

Medewerkers

Siebold van Breukelen

 • Gebiedscoördinator
 • Beheerplan + contracten ANLb
 • Veldmedewerker
 • Natuurnetwerk Nederland
 • Natuurland Ploeg

Vincent Lap

 • Tuinwallen
 • PR/website
 • Projecten
 • Schapenboeten
 • Lerend Netwerk Texel

Mariëtte Smit

 • Schouw
 • Monitoring
 • Wandelpaden
 • Vrijwilligers

Ineke Hin

 • Beleidsmedewerker
 • Administratief medewerker
 • Financieel medewerker
 • Interne audit

Wat we doen

 • We voeren in opdracht van de provincie Noord-Holland het agrarisch natuurbeheer (ANLb) uit in ons werkgebied.

 • We ondersteunen onze leden bij de uitvoering van agrarisch natuurbeheer op hun percelen en in hun bedrijfsvoering.

 • We zorgen ervoor dat het beleid over agrarisch natuur- en landschapsbeheer goed vertaald wordt naar de praktijk.

 • We coördineren het beheer en behoud van Texelse cultuurhistorische landschapselementen zoals kolken, tuunwallen en schapenboeten.

 • We beheren de wandelpaden door het agrarisch land op Texel.

 • We hebben in samenwerking met Wij.land, Natuurmonumenten en Nationaal Park Duinen van Texel het Lerend Netwerk Texel opgezet. Hierin experimenteren 25 leden met natuurinclusieve landbouw op hun bedrijven op basis van een gezonde bodem.

 • We coördineren (innovatieve) projecten op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, bodem en water.

Samenwerking

De Lieuw is één van de 40 collectieven in Nederland voor de uitvoering van het ANLb. We hebben nauw contact met de drie andere collectieven in Noord-Holland (ANV Hollands Noorden, Water Land en Dijken en collectief Noord-Holland Zuid). Onze landelijke koepelorganisatie is BoerenNatuur; www.boerennatuur.nl

In het Lerend Netwerk Texel werken we nauw samen met Wij.land; www.wij.land

Overige partners zijn:

Bijlagen & Downloads

Word donateur!

Geniet u van het Texelse landschap? Wilt u ons steunen om de cultuurwaarde van ons eiland en de vogelstand op niveau te houden? Word dan donateur. Voor € 25,- per jaar kunnen wij al véél doen! Een ander eenmalig bedrag doneren kan natuurlijk ook. Wij zijn blij met uw steun. Wilt u zich graag aanmelden als donateur van De Lieuw, vul dan het contactformulier in.

Copyright www.delieuw.nl

Web+Design door WEBJONGENS