Skip to main content

Wambinghe


In 2016 zijn nieuwe wandelroutes aangelegd rondom het dorp Den Hoorn. De routes starten allemaal op het dorpsplein bij Spar Goënga. Daar vind je ook een grote overzichtskaart van alle routes.

Elke wandeling vertelt een verhaal over het dorp, de bewoners en hun geschiedenis en over het landschap en de natuur in het bijzondere zuiden van Texel. Op deze routekaart staan alle routes, inclusief verbindingen met bestaande andere wandelroutes.

Home / Wandelen / Wambinghe

Route Wambinghe

Deze route noordwaarts van het dorp volgt het gebied van de vroegere zeegeul inham van Ente, de voormalige beek Kerke Ee en het dorpje Wambinghe, dat ontstond in 100 na Chr. en rond 1650 weer van de kaart verdween. De route komt ook langs de schapenboet van Lap, die je van binnen kunt bezichtigen en die als informatie- en rustpunt is ingericht.

Informatie

Op de verschillende routes vind je onderweg borden met informatie. Sommige delen van de wandelingen zijn tijdens het broedseizoen afgesloten, op die plekken word je omgeleid. De vier wandelpaden rondom Den Hoorn zijn in het kader van het dorpsontwikkelingsplan 'Loodsen door het Landschap' tot stand gekomen met dank aan het Waddenfonds, Provincie Noord-Holland en Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT), agrariërs en De Lieuw.

Route op kaart

Door op de kaart hieronder te klikken, opent deze route in Google Maps. Met de live locatie aan op je telefoon kun je tijdens de wandeling zien waar je op de route bent. Route Wambinghe is met een rode lijn aangegeven.

Fiets- & Wandelroutes

Heeft u al onze routes al ontdekt?

Slufter - Oosterend

12,0 km

Oosterend

3,0 km

Oosterend

5,0 km

Oosterend

40,0 km

De Waal

5 km

Den Burg

4,5 km

Oudeschild

2,0 km

Den Hoorn

7 km

Den Hoorn

5,5 km

Den Hoorn

8,5 km

Copyright www.delieuw.nl

Web+Design door WEBJONGENS