Skip to main content

Bodemcursus

op Texel

De bodemcursus

Eind januari vond de 2-daagse cursus voor het lerend netwerk plaats. Er was een goede opkomst met circa 25, voornamelijk jonge, boeren. René Jochems gaf hier een presentatie waarbij de eerste dag ingegaan werd op de werking van de bodem en de activiteiten die hierin plaatsvinden. De tweede dag werd de uitleg praktischer en eindigde de dag met het graven van een profielkuil op een grasperceel.

Voor het vervolg (grondmonsters steken, bodemanalyses en een advies van een bodemcoach) hadden bijna alle aanwezige boeren zich opgegeven. In totaal zijn er 23 boeren en partijen die voor het vervolg grond- of compostmonsters op hun eigen perceel hebben laten steken.

Copyright www.delieuw.nl

Web+Design door WEBJONGENS