Skip to main content

Bodemcursus

op Texel

De bodemcursus

Eind januari vond de 2-daagse cursus voor het lerend netwerk plaats. Er was een goede opkomst met circa 25, voornamelijk jonge, boeren. René Jochems gaf hier een presentatie waarbij de eerste dag ingegaan werd op de werking van de bodem en de activiteiten die hierin plaatsvinden. De tweede dag werd de uitleg praktischer en eindigde de dag met het graven van een profielkuil op een grasperceel.

Voor het vervolg (grondmonsters steken, bodemanalyses en een advies van een bodemcoach) hadden bijna alle aanwezige boeren zich opgegeven. In totaal zijn er 23 boeren en partijen die voor het vervolg grond- of compostmonsters op hun eigen perceel hebben laten steken.

Voor het vervolg van het Lerend Netwerk Texel is een vervolgfinanciering aangevraagd. Het streven is om in najaar 2024 met een nieuwe groep te starten en de groep langjarig in stand te houden.

Terugkomdag

Ter afronding van een jaar Lerend Netwerk Texels er een terugkomdag georganiseerd met als doel het presenteren van de bevindingen en lessen die we geleerd hebben in 2023. De terugkomdag begon met een terugblik naar de aftrap in 2022, de activiteiten, bijeenkomsten en experimenten die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en een discussie hieromheen. Om de kennis van de cursisten op te frissen, werd een bodemadviseur en akkerbouwer uitgenodigd als gastspreker.

Copyright www.delieuw.nl

Web+Design door WEBJONGENS