Skip to main content

ANLb

In principe kan iedere agrariër op Texel meedoen aan het collectief weidevogelbeheer. Samen met de gebiedscoördinator weidevogelbeheer wordt uw bedrijf besproken waarbij vraag en aanbod wordt afgestemd. De gebiedscoördinator zal de vraag beoordelen aan de hand van het beheerplan. Al dan niet kan dit resulteren aan deelname in het collectief weidevogelbeheer of Texels beheer.

Texels beheer

Vanuit de ANLb regeling is weidevogelbeheer op het Texelse agrarische land mogelijk mits ze broeden in de leefgebieden voor weidevogels die in het natuurbeheerplan staan. Soms kloppen de leefgebieden niet (houden de weidevogels zich niet aan de criteria!). Ook hebben we een aantal mogelijkheden van beheer die genomen kunnen worden om het broedsucces te verhogen die niet in de ANLb beheerpakketlijst is opgenomen. Voor deze twee situaties is extra geld voor het Texelse weidevogelbeheer door de Gemeente Texel beschikbaar gesteld. Dit is dus een aanvulling op de ANLb en maatwerk voor het Texelse weidevogelbeheer. Daarnaast kunnen we de bloemenranden langs akkerland percelen hiervan betalen.

Omdat zowel binnen als buiten het weidevogelleefgebied aangevraagd kan worden is vooraf een beoordeling van de gebiedscoördinator nodig voordat de goedkeuring verleend kan worden.

Belangrijke datums ANLb

  • Februari t/m september - Doorgeven strooien ruige mest buiten de rustperiode, maar binnen 14 dagen na strooien.

  • Maart - Ophalen en inzaaien zaaizaad akkerranden.

  • Maart t/m mei - Broedperiode waarbij zwaar beheer kan worden aangepast.

  • November t/m december- Zitdagen waarbij de deelnemers langskomen en vervolgbeheer afsluiten.

  • Februari - Uitbetaling beheer van het voorgaande jaar.

Wij helpen graag met een vraag over deze regeling

Copyright www.delieuw.nl

Web+Design door WEBJONGENS